meting

RESPONS


Inloggen Leerlingen


  • De vragenlijst is bedoeld voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8.
  • Klik op de button rechts om de vragenlijst te openen.
  • Klik op het einde van de vragenlijst op 'verzenden'.
  • Door op het eindscherm op 'volgende leerling' te klikken, start een nieuwe vragenlijst.

Papieren vragenlijst


  • Rechts kunt u de papieren versie van de vragenlijst downloaden en printen.
  • Als u een papieren versie van de vragenlijst verstrekt aan een ouder/verzorger wiens e-mailadres al in het adressenbestand staat, graag dit e-mailadres doorgeven via info@skwadraat.nl.
  • We zorgen er dan voor dat deze ouder/verzorger niet ook digitaal de vragenlijst in kan vullen.
  • Ingevulde papieren vragenlijsten kunnen opgestuurd worden naar:

S2 Onderzoek & Advies

Laurierveld 5

5467 NJ Veghel

Download
Papieren vragenlijst
OPOPS Oudervragenlijst.pdf
Adobe Acrobat document 336.8 KB

Handleiding dataverzameling


Om het onderzoek goed te laten verlopen staan in de handleiding een aantal opmerkingen en tips.

Download
Handleiding voor directeuren
OPOPS Begeleiding directeuren.docx
Microsoft Word document 379.7 KB