Medewerkersonderzoek

Werkwijze: maatwerk!


Een medewerkersonderzoek gaat in op de werkbeleving van medewerkers. Werkbeleving omvat thema’s als tevredenheid, organisatiebetrokkenheid, werkdruk/werkstress, bevlogenheid, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Verschillende werkaspecten kunnen van invloed zijn op de werkbeleving. Voorbeelden hiervan zijn arbeidsinhoud (bijv. taakeisen, regelmogelijkheden), arbeidsverhoudingen (bijv. relatie met collega’s, relatie met leidinggevende), arbeidsvoorwaarden (bijv. salaris, werktijden) en arbeidsomstandigheden (bijv. fysieke belasting, werkplekinrichting).

 

U kunt aangeven welke thema's u graag wilt opnemen in de vragenlijst en op welke manier de vragenlijst wordt afgenomen, hoe lang de vragenlijst openstaat, of er een terugkoppeling via internet komt etc. Wij zorgen ervoor dat het onderzoek op uw wensen en behoeften is toegespitst!