Medewerkersonderzoek

Resultaat


De onderzoeksresultaten kunnen op verschillende manieren gerapporteerd worden. Enkele voorbeelden zijn:

 

  • Rapportage: uitkomsten in tabellen en grafieken, aangevuld met begeleidende tekst.
  • Internettool: instrument waarmee de medewerkers de uitkomsten kunnen raadplegen via internet.
  • Tabellenboek: uitkomsten per vraag, zonder begeleidend schrijven.
  • Populaire samenvatting: resultaten kort en bonding beschreven.
  • Factsheet: voor elk organisatieonderdeel de belangrijkste beleidsinformatie kort en bondig beschreven.

 

Op basis van de resultaten kan er aanleiding zijn om bepaalde thema's nader onder de loep te nemen. Dat kan via een focusgroep met medewerkers, waarin wordt gezocht naar de mogelijke achterliggende redenen, motieven of oorzaken omtrent opvallende resultaat uit het onderzoek.