Andere schooltijden

Werkwijze

 

Vragenlijst

S2 Onderzoek & Advies heeft een korte, eenduidige vragenlijst ontwikkeld die als basis dient voor het onderzoek. Waar nodig zullen aanpassingen gemaakt worden zodat de vragenlijst optimaal aansluit bij de betreffende basisschool.

 

Onderzoek

Na het programmeren van de vragenlijst wordt deze online gezet. Ouders en leerkrachten ontvangen per mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Om zo'n hoog mogelijke respons te bereiken zal indien nodig een herinnering voor het invullen van de vragenlijst worden verstuurd.

 

Rapportage

Op basis van de ingevulde antwoorden worden tabellen en grafieken gemaakt. Deze worden voorgelegd aan de school en vervolgens worden indien nodig verdiepende analyses gemaakt. S2 Onderzoek & Advies ondersteunt vervolgens bij het te nemen besluit en kan desgewenst (een deel van) de terugkoppeling aan de ouders (en leerkrachten) verzorgen in de vorm van een presentatie.