planning

voorbereiding


 

Week Wie Wat
45 S2 & OPOPS Startbijeenkomst
46 t/m 47 S& OPOPS Concept vragenlijst opstellen
47 (22 nov.) OPOPS Bespreking concept vragenlijst
48 S2/OPOPS Definitieve vragenlijst gereed
49 t/m 50 S2/OPOPS Programmeren vragenlijst
49 t/m 50 S2 Uitnodigingsmails en reminders opstellen/aanpassen
49 t/m 50 OPOPS Adressenbestanden medewerkers/ouders (Excel) naar S2
51 t/m 1 S2/OPOPS Kerstvakantie
2 S2 Controleren en bewerken adressenbestanden
2 OPOPS Aankondigingsmail naar leerkrachten/ouders/verzorgers
2 OPOPS PC’s/laptops op scholen beschikbaar stellen
2 S2/OPOPS Testen en aanpassen webenquête 

Meting


Week Wie Wat
3 (15 jan.) S2 Uitnodigingsmails sturen
3 t/m 5 S2 Wekelijks reminders
3 t/m 5 S2 Wekelijks responsoverzicht uitgesplitst naar scholen en doelgroepen
6 (5 feb.) S2 Sluiten vragenlijst

Rapportage


Week Wie Wat
6 t/m 7 S2 Datacleaning, analyse en rapportage
7 S2 Oplevering concept rapport OPOPS en één schoolrapport
8 S2 Aanpassen concept rapporten
10 S2 Oplevering definitieve rapportages (OPOPS en negen schoolrapporten)