Partners

 

Om kennis en kunde zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, continuïteit te waarborgen, en kennis en ervaring te delen, werkt S2 Onderzoek & Advies regelmatig samen met partners, zoals: