(INTERN) KLANTENONDERZOEK

Werkwijze: maatwerk!


In een klantenonderzoek staat de beleving ten aanzien van de dienstverlening, klantencontacten en de organisatie als geheel centraal. Het kan hier gaan om tevredenheid over de communicatie met de school, de manier waarop met leerlingen om wordt gegaan, de veiligheid binnen en rondom de locatie, de manier van onderwijs, de schoolleiding en de extra activiteiten die de school organiseert.

 

U kunt aangeven welke thema's u graag wilt opnemen in de vragenlijst en op welke manier de vragenlijst wordt afgenomen, hoe lang de vragenlijst openstaat, of er een terugkoppeling via internet komt etc. Wij zorgen ervoor dat het onderzoek op uw wensen en behoeften is toegespitst!