voorbereiding

Bijwonen twee werkgroepbijeenkomsten

Week/Datum

Presentatie op ouderavond

Week/Datum

Vragenlijst opstellen (incl. advies besliscriteria)

Week/Datum

Uitnodiging en herinnering opstellen

Week/Datum

Vragenlijst programmeren, testen en hosten

Week/Datum