Dashboard

Klik links op de naam van uw school om in te loggen op het dashboard. Dit dashboard geeft u bijvoorbeeld inzicht in de fase waarin de tevredenheidsmeting zit, wat de respons is en wat de resultaten van de meting zijn.